[slide-anything id="248"]

TIỂU SỬ NGÀI TAM TẠNG XVI – TIPITAKADHARA TIPITAKAKOVIDA BHADDANTA PAÑÑĀSIRILAṄKĀRA

TÓM TẮT TIỂU SỬ NGÀI TAM TẠNG XVI – TIPITAKADHARA TIPITAKAKOVIDA BHADDANTA PAÑÑĀSIRILAṄKĀRA (BẬC THÔNG THUỘC, THẤU SUỐT TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA ĐỨC PHẬT)

Ngài Tam Tạng thứ XVI – Paññāsirīlaṅkāra sinh vào Thứ năm, ngày 20 tháng 05 năm 1965 tại làng Khwet Khwin, huyện Myin Mu, vùng Sagaing, Myanmar.

Ngài là con trưởng trong một gia đình có tất cả 6 anh em, thân phụ của Ngài là cụ ông Aung Kyein và thân mẫu là cụ bà Mya Thaung.

Năm 11 tuổi (1975), Ngài xuất gia Sa di với thầy tế độ là Ngài Pavara Pajjo tại chùa Pajjotāyon, huyện Monywa, vùng Sagaing.

Ngày 07 tháng 12 năm 1984, Ngài thọ Tỳ khưu với thầy tế độ là Ngài Nāgavaṃsa (Aggamahāpaṇḍita, Bậc đại thiện trí cao thượng) tại chùa Mingun, huyện Monywa, vùng Sagaing, do gia đình ông HLamyi và bà HLa Hla làm thí chủ cho buổi lễ xuất gia. Trong buổi lễ, có các vị Trưởng lão tuyên ngôn Tăng sự là Ngài Bhaddanta Pavara (giáo sư đại học Pāli Pizawtarvone Monywa), Ngài Bhaddanta Nānitsara, Ngài Bhaddanta Vicittasaräbhivamsa và Ngài Kumarabhivamsa – cố Tăng thống  Phật giáo Myanmar.

QUÁ TRÌNH HỌC VÀ THI TAM TẠNG

Sau khi xuất gia sa di, cũng như bao nhiêu vị khác, Ngài theo học chương trình Phật Pháp vỡ lòng và các môn Kinh, Luật, Pali đại cương cho đến năm 19 tuổi Ngài thi đậu văn bằng Lankāra (dành cho những thí sinh không quá 20 tuổi), nội dung bao gồm Luật (Vinaya), truyện tiền thân của Đức Phật (Inkuto), Kinh Pháp Cú (Dhammapāda). Cũng trong năm đó, Ngài thi đỗ tiếp văn bằng Dhammācariya (giảng sư Pháp học) do Bộ Tôn giáo Myanmar cấp, ở độ tuổi này không phải ai cũng có thể đạt được các văn bằng trên, và danh xưng đầy đủ lúc bấy giờ của Ngài là Paññāsirīlaṅkāra.

Năm 20 tuổi (1984), Ngài bắt đầu chương trình học và thi Tam Tạng kinh điển.

Năm 27 tuổi (1991), Ngài thi đậu văn bằng Pitaka Vinayadhara (tụng thuộc lòng Tạng đầu tiên – Tạng Luật).

Năm 31 tuổi (1995), Ngài đậu văn bằng Vinayakovida (thấu suốt Tạng Luật).

Năm 33 tuổi (1997), với sự tinh tấn không ngừng học Ngài thi đỗ tiếp Tạng thứ 2 Vittha dighabhānaka (tụng thuộc lòng tạng Kinh) và đậu bằng Dīghanikāya Kovida (thấu suốt tạng Kinh) vào năm 34 tuổi (1998).

Sau khi thông suốt Tạng Kinh, Ngài lại tiếp tục học và thi đỗ nửa Tạng thứ 3 là Mūla Abhidhammika (tụng thuộc lòng nửa Tạng Vi Diệu Pháp) và Mūla Abhidhammakovida (thấu suốt nửa Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm Ngài 43 tuổi (2007). Từ đây, Ngài học và thi tiếp phần còn lại của Tạng thứ 3 – Vi Diệu Pháp và đỗ được văn bằng Tipitakadhara do chính phủ Myanmar trao tặng – một danh hiệu cao quý và đầy sự kính trọng – Bậc thông thuộc Tam Tạng Sayadaw Tipitakadhara Bhaddanta Paññāsirīlaṅkāra vào năm Ngài 48 tuổi (2012).

Không dừng lại ở đó, suốt 12 năm tiếp theo Ngài nỗ lực học và thi tiếp phần viết của Tạng Abhidhamma để lấy bằng Thấu suốt Tam Tạng kinh điển của Đức Phật và Ngài đã đạt danh hiệu cao quý Tipitakakovida – Bậc Thấu suốt Tam Tạng – vào sáng ngày 27/1/2024 do Hội đồng xét duyệt thi Tam Tạng Myanmar công bố, Ngài chính thức trở thành Ngài Tam Tạng thứ XVI của Myanmar và trên toàn thế giới ở độ tuổi 59.

THÀNH KÍNH TRI ÂN CÁC BẬC THẦY

Kể từ lúc xuất gia sa di đến khi đỗ đạt Tam Tạng, Ngài Paññāsirīlaṅkāra đã phải nhờ đến công ơn dạy dỗ sâu dày của các bậc Thầy tổ:

– Ngay tại quê nhà với Ngài Pavara, Ngài Nāgavaṃsa (Aggamahāpaṇḍita, Bậc đại thiện trí cao thượng)

– Ngài Đại trưởng lão đệ nhất Tam Tạng – Mingun sayadaw, Ngài Tam Tạng VII Sīlakkhandhābhivaṃsa và các Ngài Tam Tạng khác

– Ngài Bhaddanta Pavara (giáo sư Đại học Pāli Pajjotāyon Monywa), Ngài Bhaddanta Ñanitsara, Ngài Bhaddanta Vicittasarābhivamsa, Ngài Dr. Kumarābhivaṁsa, cố Tăng thống Phật giáo Myanmar, cùng với các vị Thầy khác.

HOẰNG PHÁP VÀ CÁC VIỆC PHƯỚC THIỆN

Mặc dù vẫn phải chuyên tâm cho việc học và thi Tam Tạng nhưng Ngài Tam Tạng XVI – Tipitakadhara Tipitakakovida Bhaddanta Paññāsirīlaṅkāra vẫn dành thời gian đi hoằng pháp khắp nơi trên đất nước Myanmar như thuyết pháp, giảng dạy v.v…. Ngài là người đồng sáng lập ra bệnh viện đa khoa và bệnh viện mắt miễn phí – nơi đã có hàng ngàn bệnh nhân mổ mắt thành công. Ngài cũng đã thành lập Hội từ thiện chuyên giúp đỡ người nghèo và các em nhỏ…

Năm 2018, Ngài thành lập chùa Tipitaka Paññālaṅkāra tại quận New Dagon, thành phố Yangon. Về sau, Ngài mở thêm bệnh viện mắt miễn phí ngay trong khuôn viên chùa.

Tuy là Bậc thông thuộc, thấu suốt Tam Tạng nhưng Ngài vẫn dành thời gian làm các phước thiện ngõ hầu đem lại lợi ích trong ngày vị lai.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Phỏng vấn và chuyển ngữ

ĐĐ. Thiện Ngọc – Trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar

Lời tỏ tường:

Phần tiểu sử tóm tắt này được ĐĐ. Thiện Ngọc phỏng vấn và chuyển ngữ vào năm 2014 nhân dịp Ngài Tam Tạng XVI và Ngài Tam Tạng Vicittalaṅkāra về Việt Nam lần đầu tiên do ĐĐ. Thiện Ngọc cung thỉnh, cho đến ngày 27/1/2024 nhận được tin Ngài Paññāsirīlaṅkāra đã đỗ phần thi viết và đạt được danh hiệu cao quý Tipitakakovida – Bậc Thấu suốt Tam Tạng kinh điển của Đức Phật – nên ĐĐ. Thiện Ngọc đã hiệu chỉnh và bổ sung vào bản tiểu sử tóm tắt này thêm hoàn chỉnh để tứ chúng hiểu và biết, tỏ lòng hoan hỷ cung kính mến thương đến Ngài Tam Tạng XVI – Bậc Thông thuộc và Thấu suốt Tam Tạng kinh điển của Đức Phật.

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, ĐĐ. Thiện Ngọc cung thỉnh 5 Ngài Thông thuộc, Thấu suốt Tam tạng trong đó có Ngài Tam tạng thứ 16 về Việt Nam (lịch trình ở thủ đô Hà Nội và Tp.HCM xem trong hình trên) để cho những người hữu duyên được cơ hội chiêm bái gieo duyên với chư quý Ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *