[slide-anything id="248"]

Thư ngỏ, hùn phước đồng thí chủ thiết lễ dâng y Kathina 2022 tại chùa Ngài Tam Tạng VII và chùa Đại Phước – Myanmar.

NAM MÔ THẾ TÔN ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI

Kính thông báo,
Kính thưa toàn thể chư quý thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa, sau mùa an cư kiết hạ của chư Tăng hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy trong và ngoài nước, chư Phật tử khắp nơi hân hoan chuẩn bị đến chùa thiết lễ dâng y Kathina, tạo các phước thiện tại một ngôi chùa nào đó nhất định theo truyền thống. Năm nay tại chùa Đại Phước – Myanmar và chùa của Ngài Tam Tạng VII chưa có thí chủ tác ý thiết lễ dâng y Kathina, nay được sự cho phép của Ngài Tam Tạng VII nên chúng tôi thông báo đến toàn thể chư quý vị hay biết cùng chung hùn phước, đồng thí chủ để làm lễ dâng y hai chùa (chùa Đại Phước và chùa Ngài Tam Tạng VII – Yangon, Myanmar).

Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO

Chùa Ngài Tam Tạng VII năm nay có 170 vị nhập Hạ, tổng kinh phí để thiết lễ dâng y tại chùa Ngài là 10.000USD nhân với tỷ giá đô hôm nay là 23,882 = 238.200.000VND.
Chùa Đại Phước năm nay nhập hạ 2 vị, dự tính kinh phí cho lễ dâng y là 50 triệu, có thỉnh chư Tăng đến tham dự khoảng 20 vị, có Ngài Tam Tạng VII chủ trì chứng minh.
Nay chúng tôi thông báo đến toàn thể chư quý vị hùn phước dâng y theo hình thức cổ phần, mỗi cổ phần là 1 triệu VNĐ (còn lại chư thí chủ khác cứ phát tâm theo khả năng của mình dù ít hay nhiều).
Sau khi chư quý Phật tử phát tâm hùn phước cổ phần dâng y Kathina hai chùa trên, vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản dưới đây và ghi nội dung: Họ và tên hoặc pháp danh “hùn phước dâng y Kathina chùa Ngài 7, hùn phước dâng y chùa Đại Phước” để tiện cho ban tổ chức sắp xếp.

Tên tk: Đặng Ngọc Toàn, số 0381000416558, NH Vietcombank, chi nhánh Thủ đức
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Sư Thiện Ngọc trụ trì chùa Đại Phước Myanmar, trưởng ban tổ chức buổi lễ qua số Đt & zalo 0364997743.

– Chùa Ngài Tam Tạng thứ VII thiết lễ dâng y Kathina sáng ngày 1/11/2022 (nhằm ngày mùng 8/10 năm Nhâm Dần).

– Chùa Đại Phước thiết lễ dâng y Kathina sáng ngày 2/11/2022 (nhằm ngày mùng 9/10 năm Nhâm Dần).

BTC xin nhận sự hùn phước dâng y Kathina hai chùa trên từ ngày 6/10 – 30/10/2022 DL.
Ngày 25/10/2022 sư Thiện Ngọc bay sang Myanmar để trực tiếp sắp xếp chương trình lễ dâng y Kathina, chư quý Phật tử nào muốn tháp tùng bay sang cùng sư thì vui lòng liên hệ sư trước. Còn quý Phật tử đồng thí chủ bay sang tham dự trực tiếp không được thì trong buổi lễ sư mở phòng Zoom để quý vị vào tham dự online trực tuyến tại nhà.
Rất mong nhận được sự phát tâm chung hùn phước của chư thí chủ để sớm thành tựu ý nguyện.
Kính chúc toàn thể chư quý vị pháp thể khinh an, bồ đề tâm viên đắc.

Trân trọng,

ĐĐ. Thiện Ngọc, trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar, trưởng ban tổ chức buổi lễ

NAM MÔ PHẬT PHÁP TĂNG TAM BẢO

Hình ảnh phía dưới là chư Tăng tại chùa Ngài Tam Tạng VII an cư kiết hạ năm nay (2022)

Ngài Tam Tạng VII sang thăm chùa Đại Phước, có ĐĐ. Thiện Ngọc đón tiếp

hai vị Đại đức người Myanmar, bên trái và phải sư Thiện Ngọc nhập hạ ở chùa Đại Phước năm nay

One thought on “Thư ngỏ, hùn phước đồng thí chủ thiết lễ dâng y Kathina 2022 tại chùa Ngài Tam Tạng VII và chùa Đại Phước – Myanmar.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *