[slide-anything id="248"]

Cập nhật danh sách hùn phước buổi thuyết pháp Ngài Tam Tạng VI ngày mùng 3/10/2021

Hình ảnh giải ngân của ban thư ký Giảng Đường Đại Phước Online đến Ngài Tam Tạng VI buổi thuyết pháp online ngày 03/10/2021 (đông đảo chư quý Phật tử phát tâm chuyển khoản cúng dường Ngài), BTC đã bàn giao tịnh tài đến Ngài ngày 04/10/2021 vào lúc 17:30 (giá quy đổi tỷ lệ đô tại Myanmar là 25.000 VND/1USD)

bàn giao tận tay Ngài là 3147 USD

hình ảnh giải ngân đổi đô để dâng đến Ngài Tam Tạng VI (có bao gồm 2 buổi trai tăng của nhóm & số Phật tử cùng hùn cúng tại chùa Ngài và 1 buổi trai tăng 150 USD của GD: Nam Phương ở Mỹ)

 


Hoá đơn quy của công ty VIMYAN TOUR & TRAVEL LIMITED quy đổi tiền

 

PHẬT SỰ ONLINE ĐƯA TIN SỰ KIỆN..✍️

?

Hình ảnh thị giả của chùa Đại Phước dâng tịnh tài đến Ngài Tam Tạng VI (Yangon Myanmar)

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ONLINE
BUỔI THUYẾT PHÁP VÀ TRAI TĂNG CHÙA NGÀI TAM TẠNG VI
STT Tên
Số tiền(CD Ngai TT6)
Số tiền(CD Trai Tang)
1 GĐ Quyen Bon 500.000
2 Chu Thi Nga 200.000
3 Chu Thi Nga 200.000
4 Dang Thi Ut ( Ngai : 150k – XD Chua: 150k) 300.000
5 Doan Ngoc Dinh ( Ngai : 200k – XD Chua: 200k) 400.000
6 GD Danh Minh An 1.000.000
7 GĐ Hue Chau 227.400
8 GĐ Lam Bich Thuy 100.000
9 GĐ Lam Hao 909.600
10 GĐ Lam Van Cu – Le Thi Than 682.200
11 GĐ Linh Suong 1.500.000
12 GĐ Ngo Ba Toan 500.000
13 GD Nguyen Phuong Linh 200.000 200.000
14 GĐ Nhat Tuong 50.000
15 GD PT Ngo Tan Phat va Hoa Hanh 150.000 150.000
16 GĐ Thanh Tam 909.600
17 GĐ Truong Le 909.600
18 GD Vien Thuy 500.000
19 Le Thi Hoa 200.000
20 Le Thi Phuong Thao 500.000
21 Le Thi Thu 100.000
22 Le Thi Thuong 500.000
23 Ly Thanh Long 200.000
24 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 500.000
25 Nguyen Ngoc Thai An 500.000
26 Pham Le Nga 500.000
27 Phung Van Huy 200.000
28 PT Dieu Trang 500.000
29 Ruby 500.000
30 Tam Hoa va Phuong Nhu 100.000 100.000
31 Thach Thi Dong Ha 500.000 500.000
32 Thien Hue – My Huong 500.000
33 Tran Thi Hue 108.000
34 Tran Thi Thu Nhan 100.000
35 Tran Thu Phuong 100.000
36 Truong Kim Lan ZHANG JINLAN 1.000.000 1.000.000
37 Tue Vien 100.000
38 Do Thi Hai Yen 200.000
39 GĐHoai An be Tuan Kiet be Maya 1.000.000
40 PT Dieu Phuong 100.000 100.000
41 PT Tam Dat 200.000
42 Tue Man – Tam Thien – Lieu Nhan 800.000
43 GĐ Nguyen Van Hong Hoa Le Thi Tri 600.000
44 GĐ Nguyen Hoang Thien – Tue Huong 600.000
45 Dung Nhan 200.000
46 GĐ Nguyen Minh Dien 200.000
47 Me Chon Huyen Ngu – Sydney (100audx16.245đ) 1.624.500
48 Cho Huyen Gioi  – Sydney (50audx16.245đ) 812.250
49 Nhu Dung- Sydney (200audx16.245đ) 3.249.000
50 Truong Thi Thu Ha 1.000.000
51 GD Tran Thi Phuong Mai 500.000
52 Pham Thi Thanh Dong 500.000
53 Co Ratana Dieu Bao 200.000
54 Huynh Nguyen Quoc Viet 200.000
55 GD Tran Thi Hong Cuc 1.000.000
56 Anh Nguyen 200.000
57 GĐ Chanh Ly 500.000
58 Co Thuan Tam, Ho Tam, Quan Tam 1.600.000
59 GD Doan Cong Son 300.000
60 Trinh Trung Hieu 200.000
61 Cao Thi Huong 300.000
62 Hoa Nguyen 500.000
63 Cong ty VPP Sao Mai Vang 1.000.000
64 Nguyen Thi Bao Tran 200.000
65 Gd Hue Binh 100.000
66 GD Hai + Thanh Tam 500.000
67 Gia dinh be Vy Khang 600.000
68 Vu Thanh Trung 1.000.000
69 Chau An-Adelaide AU (100audx16.245đ) 1.624.500
70
Gd Do Thuy Hai, Dieu Lien, Nguyen Anh Hoang, Nguyen Hoang Anh
200.000
71 Thach Thi Gieo 100.000
72 PT Nguyen Tran 500.000
73 Pham Thi Hoai Phuong 200.000
74 Ngo Dinh Yen 350.000
75 Nguyen Dang Khoa 350.000
76 Tran Nguyen Nhat Huyen 70.000
77 Pham Thi Thuy Tren 70.000
78 Pham Ba Thanh Hai 70.000
79 Ho Tran Thu Thao 800.000
80 Truong Thi Thanh Hien 70.000
81 Ngo Thi Quynh Anh 200.000
82 Le Huu Duc 70.000
83 Le Nguyen Phuong Nhi 70.000
84 Nguyen Thi My Linh 70.000
85 Ho Dac Quang Phuc 70.000
86 Le Thi Minh Duc 2.400.000
87 Nguyen Si Toan 350.000
88 Nguyen Thi Dieu Oanh 200.000
89 Tran Thi Thu Cuc 350.000
90 Nguyen Thi Loi 350.000
91 Le Thi Thuy Quyen 350.000
92 Tran Thi Thu Hong 200.000
93 Tran Thi Thu Thuy 150.000
94 Ngo Nhat Minh 150.000
95 Ngo Thi Quynh Nhu 70.000
96 Ngo Thi Quynh Nhi 70.000
97 Ngo Van Nhu Man 200.000
98 Nguyen Dang Anh Ghi 350.000
99 Le Thi Thuy Trang 800.000
100 Ho Van Thanh Huy 350.000
101 Ngo Thi Quynh Chau 200.000
102 Ha Thi Lan Anh 200.000
103 Nguyen Hoang Thanh 200.000
104 Nguyen Thi Thanh Thuy 200.000
105 Sukkha,Hong Lien,Tinh Duyen,Anuloma 500.000
106 Kieu Linh, An Ngoc, Nhu Quynh, gd Minh Duy 1.900.000
107 PT Quang Bui Duc 100.000
108 Nguyen Thuy Tuong Van 300.000
109 Nguyen Thi Phuong Lan 200.000
110 GĐ Suong 1.200.000
111 GĐ Nguyen Van Thanh 100.000
112 Pham Thi Le Quyen 500.000
113 Tinh Huong 2.000.000
114 GD Vien Bao  (Mai Diem Pham) 1.000.000
115 GĐ Thuan + Duy Hai 500.000
116 GĐ Quang Tien 500.000
117 Hong Sinh 240.000
118 Le Thi Hien 50.000
119 Thuan Nhu (100audx16.245đ) 1.624.500
120 GĐ Vien Thuy Thien Tam 300.000
121 GĐ Nguyen Thi Thu Hien 300.000
122 Quang Duyen 200.000
123 Lu va Kham 500.000
124 GĐHoai An be Tuan Kiet be Maya 1.000.000
125 Su Thien Ngoc 1.000.000
126 Nhom Ha Giang 1.500.000
127 GĐ Thuan Nhu 1.000.000
128 GĐ Thuan Hau – Bé Nhu Phuc – Quang Sang 1.000.000
129 Ngo Thi Diem Trang 200.000
130 GĐ Khanh Binh 500.000
131 GĐ Le Dieu Hien 500.000
132 Le Manh Cuong 200.000
133 Cao Viet Cuong 200.000
134 Le Thi Hong 100.000
135 Nguyen Thi Ha 100.000
136 Nguyen Thi Phuong Ha 500.000
137 Cao Thi Tuyen 200.000
138 GD Phat tu Vien Dieu o Singapor 2.000.000
139 Tran Nhu Quynh 200.000
140 Tran Thi Thu Nguyet 500.000
141 Tran Thi Thu Hong 100.000
142 Tran Thi Thu Huong 100.000
143 Tran Thi Thu Thuy 100.000
144 Tran Thi Be Em 100.000
145 Tran Thi Huong 100.000
146 Tran Hung Anh 100.000
147 Tran Thanh Hung 100.000
148 Tran Hung Quang 100.000
149 Nguyen Huu Duoc 100.000
150 Tran Thi Thuy Trang ( Minh Nhien) 50.000
151
NGUYEN HOANG THIEN BE THANH N HOANGTRUC, N HOANG DUC MINH
100.000
152 Gia dinh phat tu Phuoc Loc 1.500.000
153 Nam Phuong ( 150usdx22.660đ) 3.399.000 100.144.896
TỔNG CỘNG 67.721.150 10.949.000
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG NGÀI TAM TẠNG VI VÀ TRAI TĂNG chốt đến 12h ngày 04.10.21
78.670.150

Hình ảnh ban thư ký của Giảng Đường Đại Phước Online giải ngân tịnh tài của Phật tử cúng dường đến ĐĐ. Thích Thiện Ngọc.

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ĐĐ. THÍCH THIỆN NGỌC
Stt Tên Số tiền Ghi chú
1 GD PT Ngo Tan Phat va Hoa Hanh 300.000
2 Le Thi Phuong Thao 500.000
3 Pham Le Nga 500.000
4 Le Thi Thuong 500.000
5 GĐ Lam Van Cu – Le Thi Than 454.800
6 GĐ Thanh Tam 227.400
7 GĐ Lam Hao 227.400
8 GĐ Truong Le 227.400
9 GĐ Hue Chau 227.400
10 GD Danh Minh An 1.000.000
11 Tran Thi Thu Nhan 100.000
12 Doan Ngoc Dinh 100.000
13 Tue Vien 100.000
14 PT Dieu Phuong 200.000
15 Thien Hue – My Huong 500.000
16 Hoa Nguyen 500.000
17 Cong ty VPP Sao Mai Vang 1.000.000
18 Gd Do Thuy Hai, Dieu Lien, Nguyen Anh Hoang, Nguyen Hoang Anh 200.000
19 Ngo Dinh Yen 150.000
20 Nguyen Dang Khoa 150.000
21 Tran Nguyen Nhat Huyen 30.000
22 Pham Thi Thuy Tren 30.000
23 Pham Ba Thanh Hai 30.000
24 Ho Tran Thu Thao 200.000
25 Truong Thi Thanh Hien 30.000
26 Ngo Thi Quynh Anh 100.000
27 Le Huu Duc 30.000
28 Le Nguyen Phuong Nhi 30.000
29 Nguyen Thi My Linh 30.000
30 Ho Dac Quang Phuc 30.000
31 Le Thi Minh Duc 600.000
32 Nguyen Si Toan 150.000
33 Nguyen Thi Dieu Oanh 100.000
34 Tran Thi Thu Cuc 150.000
35 Nguyen Thi Loi 150.000
36 Le Thi Thuy Quyen 150.000
37 Tran Thi Thu Hong 100.000
38 Tran Thi Thu Thuy 50.000
39 Ngo Nhat Minh 50.000
40 Ngo Thi Quynh Nhu 30.000
41 Ngo Thi Quynh Nhi 30.000
42 Ngo Van Nhu Man 100.000
43 Nguyen Dang Anh Ghi 150.000
44 Le Thi Thuy Trang 200.000
45 Ho Van Thanh Huy 150.000
GD Phat tu Vien Dieu o Singapor 2.000.000
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG SƯ THIỆN NGỌC chốt đến 12h ngày 04.10.21
11.864.400
1 Sư Thiện Ngọc cúng dường Trai Tăng Chùa Ngài Tam Tạng 6 1.000.000
TỔNG CỘNG 10.864.400
Chốt đến 12h ngày 04.10.21

Danh sách thí chủ ck riêng vào số tk Đặng Ngọc Toàn (số Tk của sư Thiện Ngọc) để cúng dường cho sư Thiện Ngọc

  1. Bé Thanh, Nguyễn Hoàng Trúc, Nguyễn Hoàn Phúc Minh: 100.000 VND
  2. Nguyễn Văn Hoa, Le Thi Tri, Tien Giang: 500.000 VND
  3. GD Nguyen Hoang Thien, Tue Huong: 500.000 VND
  4. Tam Thien, Lieu Nhan: 500.000 VND

Xin cảm niệm công đức của toàn thể chư quý Phật tử trong và ngoài nước đã cùng phát tâm cúng dường đến buổi thuyết pháp của Ngài Tam Tạng VI – bậc thông thuộc thấu suốt Tâm Tạng thánh điển của Đức Phật.

kính chúc toàn thể chư quý vị được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt.

Trang trọng

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ĐĐ. Thích Thiện Ngọc trưởng ban tổ chức

DT & Zalo 0364997743

2 thoughts on “Cập nhật danh sách hùn phước buổi thuyết pháp Ngài Tam Tạng VI ngày mùng 3/10/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *