[slide-anything id="248"]

DANH SÁCH HÙN PHƯỚC BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA NGÀI TAM TẠNG VII

GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI PHƯỚC ONLINE

Cập nhật danh sách hùn phước của chư quý Phật chuyển khoản cúng dường buổi thuyết pháp (ngày 12/9/2021) của Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG – BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO

Cùng danh sách Phật tử cúng dường ĐĐ. Thích Thiện Ngọc thông dịch trong buổi thuyết Pháp của Ngài.

Ban tổ chức đã làm công tác giải ngân và dâng tận tay Ngài Tam Tạng 7 vào lúc 16:30 ngày 13/9/2021 kèm theo hoá đơn chuyển khoản, hoá đơn quy đổi tiền Việt sang USD, cùng với hình ảnh dâng tịnh tài tận tay Ngài.

Hình ảnh ban thư ký giải ngân để đổi USD thành công

Tổng tịnh tài chư quý Phật tử hùn phước cho buổi thuyết pháp của Ngài: 129.000.000 VNĐ (5373 USD) + Ban điều hành giảng đường cúng dường trai tăng chùa Ngài (13/9/2021) 5 triệu VNĐ (210 USD)

 

Hóa đơn công ty Vimyan Tour ở Yangon Myanmar đổi tiền Việt sang USD

 

 

 

Hình ảnh thị giả chùa Đại Phước đem tịnh tài của chư quý Phật tử ck hùn phước dâng tận tay Ngài Tam Tạng VII

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ONLINE
BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA NGÀI TAM TẠNG VII
STT Tên Số tiền
1 Lam Dai Phong 300.000
2 Ta Thi Bich Thuy 300.000
3 Pham Le Nga 500.000
4 Gd Phat tu Thien Hue – My Huong 500.000
5 Dieu Mai 200.000
6 Phuong Nhu – Tam Hoa 300.000
7 Thach Thi Dong Ha 500.000
8 Phat tu cung duong 40.000
9 Pham Thi Thanh Dong 500.000
10 GĐ Luong Anh Hoa 500.000
11 Phat tu Vien Chi 200.000
12 Tuyet Ngoc 500.000
13 Dang Thi Ut 500.000
14 Nguyen Huu Long – Gia dinh chi Suong 600.000
15 GĐ Nguyen Thanh Tam – GĐ Truong Thanh 3.402.000
16
NGUYEN THI HOA phuoc duyen khu tap the cau 11 Thang Hai Boi DongAnh Ha Noi
300.000
17 Nguyen Thuy Tuong Van 300.000
18 GD Nguyen Thi Dieu Thu 200.000
19 GĐ Hue Binh 300.000
20 Tran Khac Tuan 1.000.000
21 GĐ Nguyen Hoang Thien 1.000.000
22 Trinh Trung Hieu 200.000
23 GĐ Tran Thi Kim Hung 200.000
24 Nguyen Thi Hoa (Nhuan Truc) 300.000
25 GĐ Tam An 500.000
26 Le Thi Ut 500.000
27 GD Thi Thanh Tuyen 500.000
28 Huynh Nguyen Quoc Viet 500.000
29 Tri Phuoc 300.000
30 Le Thi Minh Duc 4.000.000
31 Ngo Van Nhu Man 500.000
32 Ngo Thi Quynh Anh 500.000
33 Ngo Thi Quynh Chau 300.000
34 Ngo Thi Quynh Nhu 300.000
35 Ngo Thi Quynh Nhi 300.000
36 Ngo Nhat Minh 500.000
37 Le Thi Thuy Quyen 500.000
38 Nguyen Thi Loi 300.000
39 Nguyen Si Toan 500.000
40 Nguyen Thi Dieu Oanh 400.000
41 Nguyen Thi Hong Nhan 300.000
42 Tran Thi Thu Thuy 300.000
43 Tran Thi Thu Hong 500.000
44 Tran Thi Thu Cuc 500.000
45 Ly Thanh Long 400.000
46 GD Vien Bao 500.000
47 Minh Phuc 300.000
48 GĐ Hue Tran 99.000
49 Do Thi Hai Yen 500.000
50 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 500.000
51 GD  Ngo Tan Phat – Hoa Hanh 500.000
52 Le Thi Thu 100.000
53 Dang Thi Huong 300.000
54 Vo Thi Hanh Co Ratana Dieu Bao 200.000
55 Tran Tue Nghi 200.000
56 GĐ Luong Dang Bao Tran 300.000
57 GĐ Tam Dat 200.000
58 Do Thi Hai Yen Su Phap Thong 1.000.000
59 Gd Minh Duy,Dung,Khoa,Linh, Ngoc Linh,Kieu,Yen 1.300.000
60 GD Nguyen Thi Tho 500.000
61 GĐ Truong Thi Thu Ha 500.000
62 Vo Ngoc Diem Hang-GĐ Hoa 1.200.000
63 GĐ Quang Tien 500.000
64 GĐ Thuan+Duy Hai 500.000
65 GĐ Doan Ngoc Dinh 500.000
66 PT Anh Nguyen 300.000
67 GĐ Le Thi Hong 200.000
68 Vo Thi Cuong 1.500.000
69 GĐ Tran Van Phu – Tu Trinh 500.000
70 Lam Bich Thuy 100.000
71 Le Thi Phuong Thao 500.000
72 GĐ Mai Thuy va GĐ Hoai An 2.000.000
73 GĐ Le Luong 100.000
74 GĐ Bao Tran 500.000
75 Nguyen Thi Thanh Diep 300.000
76 GĐ Do Thi Hoa 100.000
77 Nguyen Tran 500.000
78 VPP Sao Mai 2.000.000
79 Nhom ho tri Chu Tang (80AUDx16.743đ+500.000đ) 1.839.440
80 Su Co Chon Phuc (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
81 Chan Dieu Huong (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
82 Tam Dang (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
83 Hue Chieu (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
84 Anh Doan (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
85 Thuan Nhu (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
86 Dao Trinh (100AUD x 16.743đ) 1.674.300
87 Thanh Chau (50AUD x 16.743đ) 837.150
88 GĐ Ngo Ba Toan 500.000
89 Truong Kim Lan 500.000
90 Pham The Hung 500.000
91 Nguyen Minh Nhat Tan 200.000
92 Dieu Chuong 100.000
93 Nguyen Thuy An 200.000
94 GĐ Khuong Thi Thanh 200.000
95 Dang Dai Bao 200.000
96 Nguyen Thi Thu Hang 100.000
97 Huynh Thi Yen Nhi 300.000
98 GĐ Chu Thi Nga 500.000
99 GĐ Thien Hai 1.000.000
100 GĐ Tran Manh Linh 1.000.000
101 Pham Huyen Trang 300.000
102 GĐ Vien Thuy 500.000
103 Mac Thi Loc 300.000
104 Le Huu Thao 3.000.000
105 PT cung duong 500.000
106 Trinh Huyen 50.000
107 Le Thi Thong 200.000
108 GĐ Ngoc Trang 500.000
109 Nguyen Thi Phuong Huy 100.000
110 GĐ Nguyen Thuy Trang 200.000
111 Pham Ngoc Thanh Minh 100.000
112 GĐ Dang Thi Nguyet 100.000
113 GĐ Thanh Dan 1.000.000
114 Nguyen Ngoc Thai An 500.000
115 Minh Nhien 100.000
116 GĐ Nguyen Thi Thu Hien 200.000
117 GĐ Nguyen Phuong Linh 200.000
118 GĐ Thắm Hải 500.000
119 PT Ngoc Minh 2.000.000
120 PT Nhung Vo 200.000
121 PT Hoan Vo 100.000
122 PT Phuong Ty 500.000
123 Su Co Phuoc Hanh 200.000
124 GĐ Danh Minh An 3.000.000
125 PT Trinh Nhat Than 500.000
126 PT Hue Nhat 300.000
127 PT Thuy Ha 300.000
128 Nguyen Thi My An 300.000
129 GĐ Do Hai Chau 100.000
130 Nguyen Thi Thu Trang 100.000
131 Nguyen Thi Loan 300.000
132 GĐ Nguyen Thi Thu Nuong 50.000
133 GĐ Khiem Man 500.000
134 Nguyen Thi Ngoc Duyen 500.000
135 Nguyen Bich Ha 200.000
136 Pham Huyen Trang-Pham Thi Dau-Pham Thu Hien 400.000
137 GĐ Ong Ba Trong Nhieu 200.000
138 GĐ Phuc Tien 500.000
139 GĐ Vien Hoa 1.000.000
140 Duyen Nguyen (100AUDx16.743đ) 1.674.300
141 Hang Tran (100AUDx16.743đ) 1.674.300
142 GĐ Phap Hy (100AUDx16.743đ) 1.674.300
143 Kim Hong (100AUDx16.743đ) 1.674.300
144 Kim Chi Le (200AUDx16.743đ) 3.348.600
145 Nguyen Thi Nga (100AUDx16.743đ) 1.674.300
146 GĐ Ha Duc skia thien ha 200.000
147 Nguyen Minh Vinh 300.000
148 Vo Thi Thu Ha Dieu Dai 1.000.000
149 Nguyen Ngoc Chau 100.000
150 GD Kusala Hiri 300.000
151 GĐ Hung Thuy HeLen Eric 1.000.000
152 Nguyen Thi My Trinh 200.000
153 GĐ Nguyen Tri Quynh Nga 500.000
154 PT Cao Huong 500.000
155 Doan Thi Nhi Kieu 200.000
156 GĐ Nguyen Ha Giang 300.000
157 GĐ Dinh Ngoc Linh Dan 1.000.000
158 PT Ngoc Hieu 200.000
159 GĐ PT Nghiem Thanh 200.000
160 GĐ Tram Thanh Dong 300.000
161 GĐ Mai Han 1.000.000
162 Phuong Lan Nhom CSAT 1.000.000
163 GĐ Nguyen Ngoc Quy 350.000
164 Nguyen Thi Ha 100.000
165 GD Su Tinh Hao vien khong 500.000
166 Mai Kham 500.000
167 GĐ Minh Long 200.000
168 PT Tam Ngoc 500.000
169 PT cung duong 200.000
170 Nguyen Huu Thuan 200.000
171 Su Co Linh Thuan 200.000
172 Tran Thi Anh Loan 300.000
173 Dinh Thi Minh Hau 100.000
174 Pham Huynh Em 500.000
175 GD Nguyen Hang Nam Dinh 200.000
176 PT Tinh Thuy 300.000
177 Phung Van Huy 200.000
178 GĐ Vu Manh Cuong 100.000
179 Le Thi Tuy Phuong 500.000
180 GĐ Huynh Tuan Kiet 500.000
181 GĐ Co Tam 2.000.000
182 Dung Tran 500.000
183 GĐ Tran Phuong Huyen 200.000
184 GĐ Nguyen Thi Van 100.000
185 Tran Thi Que Phuong 200.000
186 GĐ PT Hoa Duc 600.000
187 GĐ Doan Cong Son 300.000
188 Tran Thi Thu Thuy 500.000
189 GĐ Thu – Hiep 1.000.000
190 Dang Nu Hoai Uy GĐ Nha Gao 450.000
191 Co Trong 500.000
192 GD Co Tam 300.000
193 Nguyen Thi Phuong Ha 1.000.000
194 GĐ Ho Huu Nhan 1.000.000
195 GĐ Pham Bon 100.000
196 GĐ Minh Truong 200.000
197 GĐ PT Tinh Quy 800.000
198 Dieu Tu Q7HCM 500.000
199 Chau pham cong tri 200.000
200 GĐ Nguyen van Be Tue man Tam Thien 800.000
201 Phan Thi Thu Thuy 500.000
202 Tran Ngoc Cuc Phuong 300.000
203 Huynh Thi Nga, Phan Buu Vien 500.000
204 Du Hoa Ngoc Thanh 100.000
205 Tran Le My Duyen 200.000
206 Nguyen Hoang Long 550.000
207 Le Thi Hien 50.000
208 Thai Thi Thu Huong 3.000.000
209 GĐ Hau Bui 300.000
210 Dieu Thanh 1.000.000
211 GĐ Le Thi Lien 500.000
212 Ngo Thi Mai Oanh 100.000
213 Ngo Thi Mai Oanh – Thịnh Thủy 300.000
214 Nguyen Thanh Phuong – Kusala Mitodana 1.000.000
215 PT cung duong – HuyNNT 700.000
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG NGÀI TAM TẠNG VII chốt đến 12h ngày 13.09.21 là 128.457.790 VNĐ
Hình chụp của ban thư ký chuyển khoản cho ĐĐ. Thiện Ngọc
(sư có hùn 1.000.000 VNĐ cùng với BQL làm trai Tăng)

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ĐĐ. THIỆN NGỌC

Stt

Tên

Số tiền

Ghi chú

1

GĐ Le Thi Hong

200.000

2

PT Anh Nguyen

300.000

3

Vo Ngoc Diem Hang-GĐ Hoa

800.000

4

GĐ Truong Thi Thu Ha

200.000

5

GĐ Nguyen Ngoc Yen

500.000

6

Lam Bich Thuy

100.000

7

Le Thi Phuong Thao

500.000

8

GĐ Do Thi Hoa

100.000

9

VPP Sao Mai

1.000.000

10

Thuan Nhu

1.000.000

11

Tuyet Ngoc

1.000.000

12 GD cô Nguyễn Hà Giang 300.000
13 Gd Huy NTT 300.000

TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG ĐĐ. THIỆN NGỌC

6.300.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *