[slide-anything id="248"]

Cập nhật danh sách cúng dường Pháp bảo và Tăng bảo tại chùa Ngài Tam tạng XI ở Yangon – Myanmar (ngày 04/01/2022)

Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri
Kính thưa toàn thể chư vị thí chủ, sáng ngày mùng 4/1/2022 tại chùa Ngài Tam tạng XI đã diễn ra sự kiện đại lễ cúng dường Pháp bảo và Tăng bảo. Thời gian gần đây chư vị thí chủ đã phát tâm trong sạch chuyển khoản đến BTC do ĐĐ. Thiện Ngọc hướng dẫn để cúng dường đến chư quý Ngài Tam Tạng, tổng cộng được 9.214 USD (BTC đã dâng đến 9 Ngài Tam Tạng) và hùn phước để cúng dường Ngài Tam Tạng XII trị bệnh được 9366 USD (đã trao tịnh tài đến thị giả đại diện của Ngài)

 

chùm ảnh đại diện các thí chủ cúng dường đến 9 Ngài Tam Tạng

DANH SÁCH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG CÁC NGÀI TAM TẠNG

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Sư Thiện Ngọc 12.500.000 500 USD
2 Gia đình Trần Văn Phương- Ninh Thuận 200.000
3 Phật tử giấu tên 1.000.000
4 Gia đình Gao 1.000.000 315867
5 Phật tử giấu tên 250.000 Cả 2 50%
6 Gia đình ông Hoè, bà Hào 1.000.000
7 Pham Thi Thanh Dong 1.000.000
8 Gia đình Thuy Duong 500.000
9 Nguyen Thi Khuyen- Hưng Yên 400.000
10 Do Thi Lan Hg 500.000
11 Phạm Thị Hoài Phương 1.500.000
12 Gia đình Hà 8.000.000 Nguyễn Hoàng Hoài Anh
13 Gia đình Thien Tam 500.000
14 Le Thi Thu 600.000
15 Vu Quoc Dung 2.000.000
16 Nguyen Hoa 200.000
17 Nguyen Hoa 200.000
18 Phật tử giấu tên 200.000
19 Gia đình Tran Duy Thuc 50.000
20 Nhóm Hoa Tang 10.000.000
21 Phật tử giấu tên 2.000.000
22 Gia đình Tata 100.000
23 Phật tử giấu tên 500.000
24 Phật tử Nguyen Tue 500.000
25 Dang Sieu 200.000 Tran Thi Phuong Mai
26 Tran Thi Hanh 1.000.000
27 Nguyen Phuong Minh 200.000
28 Tran Thi Tuyet Nguyet 500.000
29 Trần Thị Phương Mai 1.000.000
30 Gia đình Nguyen Dinh Chien 5.500.000
31 Phật tử giấu tên 1.000.000
32 Nhóm TKL 10.000.000
33 Gia đình Phuc Man Duc Nguyen 2.000.000
34 Tuong Van Minh Tue 100.000
35 Phật tử Sen Thuy 500.000
36 Gia đình phật tử Thien Sieu 100.000
37 Huynh Thi Thanh Tam 150.000
38 Huệ Dũng (Nguyen Van Giang) 100.000 FT21347429501227
39 Phật tử giấu tên 2.000.000 FT21347550742319
40 Gia đình Nguyen Ngoc Thanh Huy 1.000.000
41 Gia đình Hung Ha 300.000
42 Nhóm HTTB Hà Nội 1.200.000 FT21347919672905
43 Gia đình Bích Chi

Thuan

Thang

Nha

Linh

Khoi

2.500.000
44 Nhóm HTTB Hà Nội 500.000
45 Gia đình Hang Khanh Thao 288.000
46 Nhóm HTTB Hà Nội 500.000
47 Gia đình Cố Tu Nữ Quang Hỷ và con cháu 1.000.000
48 Tuong Van 500.000
49 Phật tử giấu tên 200.000
50 Phật tử Chan Tu Bao 300.000
51 Be Thao 200.000 862503
52 Cô Vo Thi Phe 500.000
53 Cô Nguyen Thi Nho 100.000
54 Gia đình Danh Minh An 500.000
55 Phật tử giấu tên 1.000.000
56 Gia đình Minh Trang 500.000
57 Gia đình Nguyen Thi Lanh 500.000
58 Bé Ngoc Tam, Quang An 200.000
59 Nguyen Thi Thanh Xuan 1.000.000
60 Nguyen Thi Thanh Xuan 500.000 CD đến Sư Ngọc (chuyển CD các ngài TT)
61 NSK (Le Manh Cuong) 500.000
62 Phung Thi Ngoc Bich 200.000
63 Phật tử giấu tên 5.000.000
64 Gia đình Lê Thị Yến 500.000
65 Phật tử giấu tên 1.000.000
66 Gia đình bác sĩ Lê Thị Tuyết Nhung 800.000
67 Cao Thi Gai 1.000.000
68 Huynh Nguyen Quoc Viet 2.000.000
69 Gia đình phật tử Hoai Thanh (Đà Nẵng) 1.500.000
70 Vien Phuoc 500.000
71 Kim Phuong Dieu Tanh 200.000
72 Phật tử giấu tên 500.000
73 Phật tử giấu tên 1.000.000
74 Gia đình phật tử Hoa Đạo:

Nguyen Hy

Nguyen An

Nguyen Dinh

500.000
75 Gia đình Nguyễn Bốn 500.000
76 Tu nữ Diệu Bảo, NTHang 200.000
77 Phật tử giấu tên 1.200.000
78 Thich Dieu Thanh Minh Dat và con cháu 3.000.000
79 Phật tử Hoa Duc 2.000.000
80 Sư Giác Hải: 300k 

Cô Giác Nương: 300k

Cô Giác Hằng: 200k

Cô Gác Hồng: 200k

Trương Hiên: 300k

Quang Thuận: 500k

Thu Hà: 1.200k

1.000.000 Gia đình Thu Hà (lac Hoa)
81 Luong Anh Hoa 500.000
82 Cô Quế Đặng 2.500.000
83 Phật tử giấu tên 5.500.000
84 Quý sư cô và phật tử các tịnh xá:

Tịnh xá Ngọc Tuệ

Tịnh xá Ngọc Mỹ 

Tịnh xá Ngọc Hưng

Tịnh xá Ngọc An

Tịnh xá Ngọc Thanh (Bình Phước)

Tịnh xá Ngọc Thanh (Sa Đéc)

Tịnh xá Ngọc Sanh

Nhóm phật tử Việt Nam

20.000.000 Sư cô Liên Hạnh
85 Gia đình Huỳnh Thanh Long 3.000.000
86 Nhóm phật tử TT.Tri Nghiem 18.000.000 Le Thi Thanh Mien
87 Anh Nguyễn-Boss Studio Baby Cà Chua 1.000.000
88 Nhóm phật tử Phương Ty 3.000.000
89 Tran Thi Kim Tien 5.000.000
90 Vo Bich Tram 250.000
91 Phật tử giấu tên 500.000
92 Phật tử giấu tên 200.000
93 Gia đình Tuyết Tài 2.000.000
94 Gia đình Nguyễn Bốn 100.000 Lần 2
95 Trương Kỳ 500.000
96 Linda Hua 1.000.000 (Cô Dương Hoa- theo zalo)
97 Chanh Ly 200.000
98 Gia đình Huệ Đức 2.000.000
99 Gia đình Vien Duc, Vien Thien 500.000
100 Sư Cô Khemavati 2.500.000
101 Le Thi Thu Suong 400.000
102 Phật tử giấu tên 100.000
103 Cô Cúc Trần 

Cô Phạm Trần Diệu Khanh

Cô Đặng Võ Thanh Hương

Cô Thư Đỗ

5.825.000
104 Nguyen Van Giau 2.000.000
105 Cao Trieu Xuan Lan 1.500.000
106 Hong Thi Nhon 1.000.000
107 Ni Sư Thích Nữ Đàm Luyện 1.000.000
108 Gia đình Huynh Nguyen Quoc Viet 2.000.000
109 Tran Thi Minh Chau 1.000.000
110 Tran Thi Hanh 1.000.000
111 Tran Thi Tuyet Chinh 500.000
112 Kim Yen Dana 200.000
113 Nhóm Phật tử Úc:

Gia đình Yến Nhiên

Chơn Huyền Giới và Mẹ

Diệu Ý

Vân Lan & LQ

Gia đình Thuần Như

10.080.000
114 Nguyen Thi Be – Thủ Đức 500.000
115 Nhóm Hoa Tang 5.000.000
116 Ly Ngoc Duyen 300.000
117 Le Thi Minh Duc và Nhóm Phật tử Huế 13.400.000
118 Gia đình cô Năm Võ 1.000.000
119 Gia đình Quang Chơn 1.000.000
120 Gia đình Cô Ratana Diệu Bảo 

Gia đình Cô Hue Lan

1.000.000
121 Nhóm Nguyễn Bôn, Ngo Hao 700.000

122

Gia đình Nguyen Hoan Thien

Thu Tham Thanh Truc

Duc Minh

1.000.000

123

Các con Hà Giang, Do Tuyet, Tran Duoc, Do Hai,

Nguyen Doan, Nguyen Trang, Nguyet, thuy Hoa, Nguyen Vinh, Le Nhung, Ho Huong, Le Thu

1.250.000

124

Trần Hoàng Yến

500.000

TỔNG CỘNG

225.943.000

 

 

Anh Tám thị giả chùa Đại Phước – Myanmar dâng tịnh tài còn lại đợt 3 của thí chủ dâng đến Ngài Tam Tạng XII trị bệnh


Nhóm dành một phần trong sự kiện cúng dường đến Ngài Tam tạng XII đang trị bệnh

 

Cập Nhật danh sách thí chủ hùn Phước đợt 1, 2, 3 hùn Phước cúng dường Ngài Tam tạng XII trị bệnh 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Sư Thiện Ngọc 12.500.000 500 USD
2 Nguyễn Thị Lành 200.000
3 Gia đình Trần Văn Phương- Ninh Thuận 100.000
4 Tuong Van 100.000
5 Phật tử giấu tên 250.000
6 Gia đình ông Hoè, bà Hào 1.000.000
7 Pham Thi Thanh Dong 500.000
8 Le Thi Minh Duc 3.000.000
9 Gia đình Thuy Duong 500.000
10 Nguyen Thi Khuyen- Hưng Yên 100.000
11 Do Thi Lan Hg 100.000
12 Gia đình Hà 2.000.000 Nguyễn Hoàng Hoài Anh
13 Gia đình Thien Tam 100.000
14 Tu Thi Hong Chau 500.000
15 Luong Kim Son

Nguyen Thi Hoang Duyen

400.000
16 Gia đình Huỳnh Nguyễn Quốc Việt 10.000.000
17 Nguyen Thi Dieu Thu

Luong Kim Hung

Luong Thanh Ha

200.000
18 Nguyen Thi Xuyen 1.000.000
19 Phạm Thị Hoài Phương 500.000
20 Nguyen Tram 2.000.000
21 Phật tử giấu tên 1.000.000
22 Cao Huong 300.000
23 Gia đình Duy Thuc 50.000
24 Gia đình Ngọc Hà 1.000.000
25 Phật tử giấu tênDieu Nghiem 1.000.000
26 Dang Sieu 200.000
27 Tran Thi Hanh 1.000.000
28 Nguyen Phuong Minh 200.000
29 Tran Thi Tuyet Nguyet 500.000
30 Gia đình Nguyen Dinh Chien 1.000.000
31 Gia đình Bao Tran, Tuyet Hong 1.000.000
32 Phật tử giấu tên 500.000
33 TKL 2.000.000
34 Thanh Ha Lam 1.000.000
35 Gia đình Phuc Man Duc Nguyen 1.000.000
36 Phật tử giấu tên 1.000.000
37 Phật tử Sen Thuy 500.000
38 Gia đình phật tử Thien Sieu 100.000
39 Phật tử giấu tên 500.000
40 Phật tử Chan Tu Bao 100.000
41 Huynh Thi Thanh Tam 150.000
42 Huệ Dũng (Nguyen Van Giang) 100.000
43 Phật tử giấu tên 500.000
44 Gia đình Tran Van Phu 500.000
45 Gia đình Nguyen Ngoc Thanh Huy 1.000.000
46 Tram thi Bach Hue 500.000
47 Gia đình Bích Chi, Thuan, Thang, Nha, Linh, Khoi 1.300.000
48 Gia đình Le Thi Minh Duc và nhóm phật tử ở Huế 25.000.000
49 Gia đình Hang Khanh Thao 100.000
50 Gia đình Cố Tu Nữ Quang Hỷ và con cháu 500.000
51 Tuong Van 1.000.000
52 Phật tử giấu tên 200.000
53 Gia đình PT Thien Hue, My Huong 500.000
54 Phật tử giấu tên 500.000
55 Cô Vo Thi Phe 500.000
56 Cô Nguyen Thi Nho 100.000
57 Gia đình Danh Minh An 500.000
58 Gia đình Hanh Van 1.000.000
59 Minh Thao 100.000
60 Phật tử giấu tên 500.000
61 Gia đình Nguyen Dinh Thao 500.000
62 Gia đình Mac Thi Loc 500.000
63 Gia đình Minh Trang 500.000
64 Gia đình Cuc Phuong Tong 3.000.000
65 Gia đình Mac Thi Giau 500.000
66 Gia đình Chu Thi Nga 500.000
67 Nguyen Thi Thanh Xuan 1.000.000
68 NSK (Le Manh Cuong) 500.000
69 Phung Thi Ngoc Bich 200.000
70 Gia đình con Tam 1.000.000
71 Gia đình bác sĩ Lê Thị Tuyết Nhung 200.000
72 Cao Thi Gai 1.000.000
73 Gia đình Vien Duc, Vien Thien 500.000
74 Hoang Quoc Tien 500.000
75 Phật tử Duong Trinh Phan (tên theo Zalo) 300.000
76 Gia đình phật tử Hoai Thanh (Đà Nẵng) 1.000.000
77 Nguyen Thi Thuy Linh 333.333
78 Kim Phuong Dieu Tanh 500.000
79 Phật tử giấu tên 500.000
80 Phật tử giấu tên 500.000
81 Tu nữ Diệu Bảo, NTHang 700.000
82 Phật tử giấu tên 1.200.000
83 Chị Hà Giang, Do Hoa, Do Hai, Do Tuyet, Nguyen Thanh, Dang Nga, Nguyen Doan, Nguyen Trang, Kim Nhung, Nguyen Thuy, Nguyen Phuong, Phap tho, Le Thu, Nguyen Vinh 1.450.000
84 Thich Dieu Thanh Minh Dat và con cháu 2.000.000
85 Ly Cong Dac 200.000
86 Sư Giác Hải: 300k 

Cô Giác Nương: 300k

Cô Giác Hằng: 200k

Cô Gác Hồng: 200k

Trương Hiên: 300k

Quang Thuận: 500k

Thu Hà: 1.200k

2.000.000
87 Thu An: 200 AUD

Chúc Hân: 600 AUD

Diệu ý: 50 AUD

Liên & FC: 200 AUD

Chơn Huyền Giới và mẹ: 100 AUD

Minh Tuệ: 200 AUD

Sư cô Chơn Phúc: 100 AUD

Thuần Như: 300 AUD

Diệu Bảo: 500k

Thuần Hậu: 5.000k

34.900.000 Nhóm phật tử Úc-VN CD Ngài 12
88 Luong Anh Hoa 500.000
89 Doan Thi Thuan 500.000
90 Le Van Phuc 500.000
91 Phật tử giấu tên 5.000.000
92 Huệ Dũng (Nguyen Van Giang) 200.000
93 Gia đình Len Thi Thuy Quyen 1.000.000
94 Nguyen Thi Thu Trang (NgTThu Trang) 200.000
95 Gia đình Huỳnh Thanh Long 500.000 CD đến Sư Ngọc (Chuyển Ngài 12)
96 Gia đình Huỳnh Thanh Long 500.000
97 Gia đình cô Năm Võ 1.000.000
98 Nhóm phật tử TT.Tri Nghiem 2.000.000
99 Anh Nguyễn-Boss Studio Baby Cà Chua 1.000.000
100 Quý sư cô và phật tử các tịnh xá:

Tịnh xá Ngọc Tuệ

Tịnh xá Ngọc Mỹ 

Tịnh xá Ngọc Hưng

Tịnh xá Ngọc An

Tịnh xá Ngọc Thanh (Bình Phước)

Tịnh xá Ngọc Thanh (Sa Đéc)

Tịnh xá Ngọc Sanh

Nhóm phật tử Việt Nam

10.000.000 Sư cô Liên Hạnh
101 Nhóm phật tử Phương Ty 3.000.000
102 Vo Bich Tram 250.000
103 Gia đình Tuyết Tài 1.000.000
104 Trương Kỳ 500.000
105 Nguyễn Thị Nga (Nha Trang) 1.000.000
106 Gia đình Huỳnh Thị Bé 2.000.000
107 Tran Thi Thu Hong 300.000
108 Tập thể công ty TBS (Thái Bình Shoes) 10.000.000
109 Cô Hùng Thơm (Dĩ An) 2.000.000
110 Linda Hua 2.000.000
111 Chanh Ly 200.000
112 Hoang Tuan Anh

Hoan Tran Thien Minh

300.000
113 Tran Thi Thu Thu 500.000
114 Gia đình Nguyen Tam 200.000
115 Hieu La Ri (Nguyen Thi Phuong Huy) 1.000.000
116 Cô Tinh Huong (Bình Dương) 2.000.000
117 Gia đình Tang Huynh Yen 100.000
118 Gia đình Huệ Đức 1.000.000
119 Tran Hoang Yen 200.000
120 Tịnh xá Ngọc Sanh:

Sư cô Thông Liên

Sư cô Bửu Liên

10.000.000
121 Nguyễn Thị Tốt – PD Diệu Pháp 5.000.000
122 Gia đình Tran Tu Vuong và các con 1.000.000
123 Le Thi Thu 100.000
124 Nguyen Tan Nhut 200.000
125 Tran Van Minh 100.000
126 Tran Mai Phuong Trinh 100.000
127 Phật tử giấu tên 200.000
128 Phật tử giấu tên 100.000
129 Gia đình Thien Tam 200.000
130 Phan Thi Thanh Thao 500.000
131 Nhóm Phật tử Úc:

Chơn Huyền Giới và Mẹ

Đoàn Anh Tùng

Thuý Phùng-Chơn Tâm Duyên

6.720.000
132 Phật tử giấu tên 1.200.000
133 Cô Cúc Trần 

Cô Phạm Trần Diệu Khanh

Cô Đặng Võ Thanh Hương

4.660.000
134 Vợ Chồng Hung, Thuy và Phuong Nhi 1.200.000
135 Nguyen Van Giau 3.000.000
136 My Trang 100.000
137 Bao Chau 100.000
138 Hong Thi Nhon 1.000.000
139 Ni Sư Thích Nữ Đàm Luyện 1.000.000
140 Tran Minh Chau 1.000.000
141 Tran Thi Hanh 1.000.000
142 Tran Thi Tuyet Chinh 500.000
143 Phuoc Dung 200.000
144 Nhóm Nguyễn Bôn, Ngo Hao 300.000

Tổng cộng 229.463.333 (VND)

Tin cập Nhật danh sách thí chủ cúng dường Ngài Tam Tạng 12 trị bệnh đợt 1✍️

Tin cập Nhật danh sách thí chủ cúng dường Ngài Tam Tạng 12 trị bệnh đợt  2✍️


Thay mặt BTC xin cảm niệm và tri ân công đức của chư Tăng, Ni, Phật tử đã cùng chung hùn phước báu cúng dường sự kiện đại lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo tại chùa Ngài Tam tạng XI vừa qua, cùng với sự kiện hùn phước cúng dường cho Ngài Tam tạng thứ 12 trị bệnh tại Thái Lan. Kính chúc toàn thể chư quý vị được nhiều sức khỏe, an vui, tấn hoá trong đường Phật đạo.

Chương trình hai sự kiện trên được thành tựu tốt đẹp và xin được khép lại. Trong lúc làm công tác không sao tránh khỏi những đều sơ suất, kính mong chư quý vị niệm tình hỷ xả cho.
Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ ĐĐ. Thích Thiện Ngọc – trưởng ban tổ chức, Đt và Zalo 0364997743

Trân trọng,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *