[slide-anything id="248"]

GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI PHƯỚC ONLINE

 

Mời quý vị nhấp vào banner để tham dự trực tuyến Dâng y Kathina 2022 chùa Đại Phước – Myanmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời quý vị nhấp vào banner để tham dự trực tuyến tang lễ trực tuyến NGÀI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – Bậc Thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo) tân viên tịch (1968 – 2022)

 

(Lưu ý BTC chỉ tổ chức tham dự Tang lễ Ngài Tam tạng 12 ngày 10/02/2022 vào lúc 9h sáng và ngày 13/02/2022 vào lúc 12h trưa lễ trà tỳ nhục thân của Ngài)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với ĐĐ. Thích Thiện Ngọc Dt:0364997743

ID cuộc họp: 826 4684 1082

mật khẩu: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời quý vị nhấp vào banner dưới đây để tham dự trực tuyến đại lễ cúng dường Pháp bảo và Tăng bảo (tại chùa Ngài Tam tạng thứ 11, Yangon myanmar) vào lúc 9 giờ sáng ngày 04/01/2022

ID cuộc họp: 826 4684 1082

mật khẩu: 2021

 

 


Mời quý vị hoan hỷ nhấp vào banner dưới đây để vào nghe Ngài Tam Tạng
XI thuyết Pháp trực tuyến vào lúc 16:00 ngày 5/12/2021, phòng Zoom sẽ được mở vào lúc 15:00

ID cuộc họp: 826 4684 1082

mật khẩu: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính mời toàn thể chư quý vị nhấn vào banner dưới đây để tham dự đại lễ dâng y Kathina trực tuyến tại chùa Đại Phước VN – Myanmar, ngày 7/11/2021 vào lúc 9:00 (VN)

 

 

 

 

 

Kính mời toàn thể chư quý vị nhấn vào banner dưới đây để tham dự đại lễ dâng y Kathina tại chùa Ngài Tam tạng 13, ngày 31/10/2021 vào lúc 9:00

 

Mời quý vị hoan hỷ nhấp vào banner dưới đây để vào nghe Ngài Tam Tạng XIII thuyết Pháp trực tuyến vào lúc 17:00 ngày 17/10/2021, phòng Zoom sẽ được mở vào lúc 16:00

 

 

Mời quý vị hoan hỷ nhấp vào banner dưới đây để vào nghe Ngài Tam Tạng VI thuyết Pháp trực tuyến ngày 03/10/2021, lúc 16:00 BTC sẽ mở phòng

4 thoughts on “GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI PHƯỚC ONLINE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *