GIỚI THIỆU

Cùng chung tay chia sẻ và lan tỏa những giá trị tư tưởng “Hòa Bình – Hòa Hợp – Vị Tha Nhân Ái” mà Đức Phật đã dạy để góp phần chuyển tải tư tưởng, chân lý Phật đà cùng với nét đẹp văn hóa Phật giáo đến rộng khắp tha nhân các giới, góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo nước nhà.

HỌC PHẬT ONLINE  Là địa chỉ thuyết giảng trực tuyến của chư Tôn đức Tăng, Ni về các chương trình Phật học từ cơ bản đến nâng cao, học viên tham gia chương trình học Phật trực tuyến tại đây sẽ là cơ hội gặp gỡ và trực tiếp tương tác với chư vị giảng sư.

tin tức - thông báo